Polska Izba Konstrukcji Stalowych

Z przyjemnością informujemy, że 1/07/2017 firma Wisene sp. z o.o. została członkiem Polskiej Izby Konstrukcji Stalowych. Przynależność do tak szacownej organizacji jest dla nas nobilitacją.  

Zobacz więcej

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020

Numer i nazwa Osi Priorytetowej RPO WM I Wykorzystanie działalności badawczo-rozwojowej w gospodarce Numer i nazwa Działania w ramach Osi Priorytetowej RPO WM 2014 – 2020 1.2 Działalność badawczo-rozwojowa przedsiębiorstw Tytuł projektu Bezprzewodowy i bezobsługowy, „wieczny”, system monitoringu wielkopowierzchniowych obiektów budowlanych zgodny z koncepcją IoT (Internet of Things) Nazwa wnioskodawcy: WiSeNe Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością […]

Zobacz więcej
123

© copyright WiSeNe Sp. z o. o. 2018