Projekti

Pēdējais sarunu posmss pirms WiSeNe sistēmu ierīkošanas noliktavu kompleksā, kas pieder Polijas lielākajiem biržās kotētajiem uzņēmumiem. Ar biznesa partneriem kopīgi noslēdzam sagatavošanās posmu sistēmu ierīkošanai vairākās ēkās ar kopējo platību 40 000 m2. Mums ir noteikts pirmais realizācijas datums ar mūsu partneriem Baltijas valstīs.

Zobacz więcej

Pētniecība un attīstība

2014. gada maijā Polijas Uzņēmumu attīstības aģentūra finansēja projektu, kas ietver B2B platformas radīšanu projekta 8.2 Inovatīvā ekonomika “Atbalsts B2B veida elektroniskās uzņēmējdarbības ieviešanai” ietvaros. 2014. gada februārī sākām realizēt pētniecības un attīstības projektu. Pieteicāmies finansējumam, ko nodrošina Polijas Uzņēmumu attīstības aģentūra projekta 1.4 Inovatīvā ekonomika “Atbalsts mērķorientētiem projektiem” ietvaros.

Zobacz więcej

Patenti

2014. gada maijā WiSeNe saņēma ASV Patentu un preču zīmju biroja patentu „Monitoringa metode vertikālām novirzēm un vertikālo izliekumu izmaiņām ēku konstrukcijas elementos, īpaši jumtā, un sistēma šīs metodes realizēšanai”. 2013. gada decembrī Polijas Patentu birojs piešķīra patentu “Mehāniskā līdzsvara noteikšanas metode mērierīcei, kas piekarināta augstāk par tās gravitācijas centru”.

Zobacz więcej

© copyright WiSeNe Sp. z o. o. 2019