Nowy czujnik

Do  Systemu WiSeNe® dodaliśmy drugie, innowacyjne urządzenie pomiarowe – Inklinometryczne Urządzenie Pomiarowe. Umożliwia ono bezpośredni pomiar przemieszczeń kątowych monitorowanych elementów, w szczególności pomiar kątów obrotu przekrojów poprzecznych elementów konstrukcji. Wykorzystanie Inklinometrycznego Urządzenia Pomiarowego umożliwia monitorowanie: całkowicie lub częściowo otwartych wiat, pomieszczeń nieogrzewanych (do -20oC), obiektów z niedostępnym lub niestabilnym podłożem, budynków o nieprzyjaznej atmosferze, np. dużej […]

Zobacz więcej

Zakończone projekty UE

W 2015 udało się zakończyć dwa projekty UE: Działanie 1.4 – Opracowanie inteligentnego systemu monitoringu konstrukcji dachu obiektów budowlanych w firmie WiSeNe sp. z o.o., wartość dofinansowania:  1’147’202,00 zł. Działanie 8.2 – Wdrożenie systemu B2B automatyzującego procesy biznesowe firmy WiSeNe Spółka z o.o. oraz partnerów biznesowych, wartość dofinansowania: 146’282,36 zł

Zobacz więcej

© copyright WiSeNe Sp. z o. o. 2019