Zakończone projekty UE

W 2015 udało się zakończyć dwa projekty UE: Działanie 1.4 – Opracowanie inteligentnego systemu monitoringu konstrukcji dachu obiektów budowlanych w firmie WiSeNe sp. z o.o., wartość dofinansowania:  1’147’202,00 zł. Działanie 8.2 – Wdrożenie systemu B2B automatyzującego procesy biznesowe firmy WiSeNe Spółka z o.o. oraz partnerów biznesowych, wartość dofinansowania: 146’282,36 zł

Zobacz więcej

© copyright WiSeNe Sp. z o. o. 2019