Edward Antoszkiewicz: +48 608 601 807
Aleksander Gawryś: +48 604 625 265

   Przeszukaj Bazę wiedzy po słowach kluczowych

   Czy automatyczny monitoring dachu zmniejsza rolę czynnika ludzkiego?

   Człowiek w hali ocenia bezpieczeństwo dachu

   Określenie obciążenia dachu hali.

   Nie stosując automatycznego monitoringu człowiek może pobrać próbki wody lub śniegu na dachach hal w małej ilości, dokonać ważenia i ekstrapolować na np.  mkw. lub połać dachu (np. pobieramy próbkę z powierzchni 100cmkw. i mnożymy x 100 aby uzyskać szacunkowe obciążenie 1 mkw.) – każdy drobny błąd próbkowania zwiększamy stukrotnie w ekstrapolacji!, dodatkowo ile należy pobrać próbek i gdzie, aby wynik był odzwierciedleniem obciążenia dachu!?

   Podjęcie lub zaniechanie działań prewencyjnych, a bezpieczeństwo dachów.

   Na jakiej podstawie podejmujemy decyzję? Kto ponosi odpowiedzialność za zaangażowanie zasobów lub zaniechanie działań (zarządzanie ryzykiem)?;

   W przypadku podjęcia działań, kto poniesie odpowiedzialność za dobór ekip, ich bezpieczeństwo, itp., kto poniesie odpowiedzialność za koszty naprawy dachu i instalacji na nim się znajdujących (uszkodzenia występują zawsze przy odśnieżaniu). Uwaga: w skali Kraju, brakuje „rąk do pracy”, co wprowadza dodatkowe zmienną w zarządzaniu potencjalnym ryzykiem.

   Rzetelny, automatyczny system monitoringu, to oszczędności na odśnieżaniu dachów hal.

   Według informacji zebranych w obiektach wyposażonych w WISENE Roof Monitoring, podjęcie np. akcji odśnieżania na podstawie oceny ludzkiej miałoby miejsce przed osiągnięciem 30% wytężenia konstrukcji dachu! (dotychczasowa praktyka skonfrontowana z rzeczywistym i wiarygodnym pomiarem WISENE Roof Monitoring -> akcja podejmowana jest ze strachu, na wszelki wypadek, etc, wiedząc jakim błędem obarczona jest „ocena” ludzka). WISENE obecne jest na rynku Polskim od 2010 roku i monitoruje obecnie ponad 2,5 miliona mkw. dachów. W całej historii wystąpiło 1 odśnieżanie – 25.01.2013 na Śląsku, a według ankiet WISENE zaoszczędzono w latach 2010 – 2018 ~ 200 odśnieżań i tyle samo napraw dachów). Wystąpiła również jedna akcja udrażniania odpływów w wyniku kumulowania się wody.

   Przykład niecodziennej sytuacji – case study obciążenia dachu hali.

   Znamiennym przykładem dla wartości wynikającej z wiarygodnego i ciągłego monitoringu jest przypadek remontu dachu, gdzie wszystkie materiały zostały złożone w jednym miejscu, co spowodowało ponad 50 % wytężenie konstrukcji w jednym obszarze. WISENE Roof Monitoring niezwłocznie poinformował o zaistniałej anomalii i pozwolił na szybką reakcję – gdy wykonawca rozmieścił materiały na całej powierzchni, wyeliminowane zostało nietypowe, niebezpieczne punktowe wytężenie (obciążenie). Podjęcie adekwatnych działań prewencyjnych możliwe jest jedynie przy zastosowaniu wiarygodnego i automatycznego monitoringu ugięć konstrukcji dachów w halach.