Edward Antoszkiewicz: +48 608 601 807
Aleksander Gawryś: +48 604 625 265

   Przeszukaj Bazę wiedzy po słowach kluczowych

   Przeszukaj Bazę wiedzy po słowach kluczowych

   Monitoring dachów

   Zdjęcie przedstawia przykładowy dach monitorowanej hali

   Monitoring dachów wielkopowierzchniowych polega na mierzeniu ugięcia konstrukcji dachu

   Od wielu lat próbowano znaleźć wiarygodne rozwiązanie monitoringu konstrukcji dachów wielkopowierzchniowych. Kluczem do sukcesu okazało się zrozumienie, że jedynym mierzalnym stanem konstrukcji jest ugięcie. Drugim kluczowym czynnikiem sukcesu WISENE było zastosowanie metod pomiarowych umożliwiających bezpośredni pomiar jednej z dwóch wielkości fizycznych, wynikających bezpośrednio i jednoznacznie z ugięcia. Są to: przemieszczenie pionowe punktu na monitorowanym elemencie konstrukcji, które mierzone jest Laserowymi Urządzeniami Pomiarowymi WISENE®, oraz przemieszczenie kątowe, którego pomiar wykonywany jest specjalistycznymi Inklinometrycznymi Urządzeniami Pomiarowymi WISENE® – czujnikami ugięcia dachu. Te kluczowe cechy wiarygodności metrologicznej monitoringu dachów odnaleźć można w systemie „WISENE Roof Monitoring”, co wyróżnia to rozwiązanie w skali świata. Wiarygodność ta wynika z dokładności i precyzji pomiarowej uzyskanej poprzez zastosowanie bezpośrednich metod pomiarowych  wielkości fizycznych jednoznacznie związanych z ugięciem konstrukcji dachu. Tak WISENE tworzy realny „świat” Bezpiecznych Dachów – inteligentnych dachów, których monitoring dostosowuje się automatycznie do zmieniających się warunków.

   Bezpieczne Dachy – liczne pożytki z dobrego monitoringu dachów

   WISENE Roof Monitoring jako rozwiązanie z bardzo dużą  wiarygodnością metrologiczną monitoringu dachów, pozwala na realizację dwóch celów: ochrona życia ludzkiego i mienia o dużej wartości oraz wymiernego zmniejszania kosztów eksploatacyjnych obsługi hal logistycznych, przemysłowych, magazynowych, handlowych, etc.. Jest to możliwe dzięki wiarygodnej informacji o wytężeniu konstrukcji dachu wskutek zmian jego obciążeń oraz możliwości podjęcia działań prewencyjnych na czas w celu uniknięcia awarii/katastrofy wynikającej zarówno z kumulacji wody (udrożnienie odpływu wody) jak i kumulacji zalegającego śniegu (odśnieżenie dachu). Warto tutaj przypomnieć, że koszt profesjonalnego odśnieżania dachu wzrósł kilkakrotnie w Europie, głównie z powodu ostatnio mniejszych opadów (mniejsze zapotrzebowanie na wyspecjalizowane ekipy) oraz coraz większego deficytu „rąk do pracy”. Warto dodać, że każde odśnieżanie, tym bardziej wykonywane przez niedoświadczone i niedoinwestowane ekipy, powoduje uszkodzenia powierzchni dachu i instalacji na nim się znajdujących. Gdy doliczyć brak tych kosztów do zaoszczędzonych w wyniku monitorowania dachu odśnieżań, czas zwrotu z inwestycji  w monitoring dachu staje się bardzo krótki – czasami nawet zwrot realizowany jest w pierwszym sezonie zimowym!