Edward Antoszkiewicz: +48 608 601 807
Aleksander Gawryś: +48 604 625 265

   Przeszukaj Bazę wiedzy po słowach kluczowych

   Przeszukaj Bazę wiedzy po słowach kluczowych

   Jakie parametry dachu hali można mierzyć, aby sprawdzić zmiany obciążenia konstrukcji?

   Dach hali ugina się pod obciążeniem i ciężarem własnym

   Jedynym mierzalnym stanem konstrukcji, związanym bezpośrednio z jej wytężeniem jest ugięcie. Ugięcie można mierzyć dwoma wielkościami fizycznymi: przemieszczeniem pionowym lub kątowym. Systemy monitorowania ugięć dachu WISENE opierają się na dwóch niezależnych metodach monitorowania odkształcenia elementów dachów: inklinometrycznym pomiarze przemieszczeń kątowych i laserowym pomiarze przemieszczeń pionowych elementów konstrukcji.