Edward Antoszkiewicz: +48 608 601 807
Aleksander Gawryś: +48 604 625 265

   Przeszukaj Bazę wiedzy po słowach kluczowych

   Przeszukaj Bazę wiedzy po słowach kluczowych

   W jaki sposób dla dachu hal niebezpieczne są śnieg i woda?

   Zdjęcie śniegu i sopli zwisających z dachu hali

   Zagadnienia zalegania / gromadzenia się wody i zalegania śniegu na dachach hal są w praktyce bardzo różne.

   Zacznijmy od ŚNIEGU!

   Śnieg zalega na dużych powierzchniach dachów najczęściej dość równomiernie, dopiero przeszkody architektoniczne sprawiają jego większe kumulowanie – np. kosze śnieżne (weki śnieżne). Na ich powstawanie i wielkość ma oczywiście również wpływ wiatr – strona nawietrzna / zawietrzna. Warto podkreślić, że narastanie obciążenia od zalegającego śniegu jest procesem na ogół kilkunastodniowym. Obciążenie śniegiem występuje zatem na całej powierzchni połaci dachowych, co powoduje obciążenia dość równomierne wszystkich elementów konstrukcji dachu hali w budynku magazynowym, produkcyjnym lub handlowym. W kilku obiektach o bardzo dużej powierzchni dachu czujniki ugięcia dachu WISENE Roof Monitoring zostały zamontowane na wszystkich elementach konstrukcji dachu (dźwigar, płatew, blacha), zarówno w strefach „wolnych” jak i tych z koszami śnieżnymi, co pozwoliło na potwierdzenie równomierności obciążenia poszczególnych elementów konstrukcji dachu w danym obszarze.

   WODA na dachu: tutaj sprawa jest odmienna.

   Woda zgodnie z podstawowymi prawami fizyki kieruje się do najniższego miejsca w danym obszarze, w naszej sytuacji dachu hali / magazynu / centrum handlowego są to na ogół strefy podpór dachowych (słupów), przy których zaprojektowane są najczęściej spusty. Tutaj proces narastania obciążenia dachu, na ogół w wyniku zatkania odpływów, jest procesem kilkunastogodzinnym (bardzo intensywne opady) lub kilkudniowym (opady standardowe). Na szczęście: woda kumuluje się w miejscach „najmocniejszych” konstrukcji – podpory i powoli z małej niecki robi się staw, a potem jeziorko. Jest to bardzo ważne, aby uzmysłowić sobie, że narastanie obciążenia od wody zaczyna się przy słupach i rozszerza się do połaci dachu. Jest zatem oczywistym, że w przypadku kumulowania się wody, bardzo znaczącym efektem są ugięcia słupów i zjawisko nierównomiernego obciążenia elementów konstrukcji dachu. Jest to stan znacząco zwiększający zagrożenie, szczególnie przy zastosowaniu nieadekwatnych metod monitorowania konstrukcji dachu. Dodajmy jeszcze, że każdy dach powinien posiadać tzw. „odpływy bezpieczeństwa” – otwory przelewowe w attykach. Podsumowując, dynamika narastania obciążeń od wody jest znacznie większa niż ta od śniegu, ale rozpoczyna się w miejscach najmocniejszych konstrukcji budynku. Kluczowym jest zatem dobór metody pomiaru odkształceń dachu dla tego zjawiska, która jest niewrażliwa na ugięcia słupów i umożliwia uwzględnienie nierównomierności obciążania danego elementu konstrukcji. WISENE Roof Monitoring umożliwia takie rozwiązanie poprzez Inklinometryczne Urządzenia Pomiarowe i pomiar różnicowy.

   Liczba awarii lub katastrof budowlanych związanych ze śniegiem i wodą na dachach hal.

   W opracowaniu przygotowanym przez WISENE, we współpracy z EY, na potrzeby Inwestorów uzyskaliśmy dane z USA i kilku krajów Europy, z których wynika, że liczba awarii lub katastrof budowlanych związanych ze śniegiem i wodą jest na analogicznym poziomie.

   Warto na koniec zwrócić uwagę, że woda na dachu hal może się znaleźć nie tylko wskutek deszczu, ale także rozmarzania pokrywy śnieżnej. Gwałtownie wtedy zmienia się rozkład obciążenia na dachu hali z równomiernie rozłożonego na punktowy.