Do pobrania

Akty prawne
  • Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. – treść zmiany z dnia 10 maja 2007 (Dz.Ustaw nr 99 poz. 665) – PDF
  • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie – treść zmiany z dnia z dnia 12 marca 2009 r. – PDF
Artykuły
  • ↓ Zimno? Będzie jeszcze gorzej! (Andrzej Hołdys, Newsweek.pl) – PDF
  • …odśnieżanie jest dla ludzi myślących… – PDF
Inne
  • Ogólne Warunki Dostawy [OWD] PL / EN

© copyright WiSeNe Sp. z o. o. 2018