Edward Antoszkiewicz: +48 608 601 807
Aleksander Gawryś: +48 604 625 265

   WISENE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
   realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich
   Rozwój systemu automatycznego monitoringu konstrukcji dachów

   Celem projektu jest opracowanie nowego Hybrydowego Urządzenia Pomiarowego (HUP) oraz opracowanie nowej platformy komunikacyjnej LPWAN.

   Planowanym efektem projektu jest wdrożenie Hybrydowego Urządzenia Pomiarowego (HUP) oraz opracowanie nowej platformy komunikacyjnej LPWAN.

   Całkowita wartość projektu: 5 623 500,00 PLN

   Wkład funduszy europejskich: 4 379 703,77 PLN