Mainīgo slodžu statistika 2012./2013. gada ziemas sezonā

Dati, kas raksturo IZMĒRĀMĀS jumtu struktūru izlieces mainīgo slodžu ietekmē 16 objektos, kur tika ierīkotas WiSeNe® sistēmas, 2012./2013. gada ziemas sezonā. Dati ir apkopoti tabulā. Lai gan 2012./2013. gada sezona bija gara, ar lieliem sniegputeņiem, tikai vienreiz vienā ēkā tika pārsniegts L3 slieksnis un uz šī pamata sniegs tika notīrīts no jumta. Pārējos objektos sniega tīrīšana netika veikta. Šie dati uzrāda WiSeNe® sistēmu ierīkošanas pamatotību un pamato apgalvojumu, ka ieguldījumi WiSeNe® sistēmā atmaksājas īsā laika periodā.

Mērījumu rezultāti (no 2010. – 2014. gadam)

Slieksnis

Sniega notīrīšana

L1

L2

L3

L4

Gadījumu skaits ēkās, kas aprīkotas ar sistēmu WiSeNe System®

67

9

1

0

1

L1 – pirmā sliekšņa vērtība pēc noklusējuma ir līdzvērtīga 30% no pieļaujamās maksimālās mainīgās slodzes vērtības; pieļaujamā novirze vai vertikālās pārvietošanās vērtība mainīgas slodzes apstākļos un līdz pat četrām sākuma vērtībām – pieļaujamās vērtības procentos – tiek noteikta WiSeNe® sistēmā katram monitoringa punktam. Tas ļauj seko vairāku pakāpju brīdinājuma sistēmai par atklātajiem draudiem, sniedzot laiku sagatavot pretpasākumus. Lietotāji par katra punkta sasniegšanu tiek brīdināti kā par atšķirīgas pakāpes risku/vajadzību – pārbaudes nepieciešamību, vajadzību atbrīvot jumtu, piemēram, notīrīt sniegu, un visbeidzot – nepieciešamību evakuēt objektu. Sliekšņa vērtībām ir šādas noklusējuma vērtības un standarta nozīmes sistēmā;

L2 – otrā sliekšņa vērtība pēc noklusējuma līdzvērtīga 50% no pieļaujamās vērtības; būtiska iespējamība, ka nepieciešams veikt pretpasākumus, lai novērstu struktūras pārslodzi;

L3 – trešā sliekšņa vērtība pēc noklusējuma līdzvērtīga 70% no pieļaujamās vērtības; augsta konstrukcijas pārslodzes iespējamība, tātad nepieciešams uzsākt preventīvas darbības, piemēram, jumta atbrīvošana no sniega;

L4 – ceturtā sliekšņa vērtība pēc noklusējuma līdzvērtīga 95% no pieļaujamās vērtības; ļoti augsta konstrukcijas pārslodzes iespējamība, tātad nepieciešams uzsākt tūlītējus iekšējiem procesiem atbilstošus pretpasākumus, tai skaitā evakuācija.

© copyright WiSeNe Sp. z o. o. 2019