Bezpieczeństwo

  Ludzi i mienia

wynika bezpośrednio ze zwiększenia bezpieczeństwa użytkowania obiektu wielkopowierzchniowego poprzez stały i wiarygodny monitoring stanu konstrukcji

 Prawne

zastosowanie WISENE Roof Monitoring System w zdecydowanej większości przypadków spełnia wymóg § 204 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dn. 12.03.2009 oraz przesłanki Art. 61 ust. 2 Ustawy Prawo budowlane

WISENE tworzy świat bezpiecznych dachów

Powrót

© copyright WiSeNe Sp. z o. o. 2019