Oferujemy już wersję hybrydową naszego Systemu

Z satysfakcją informujemy, że oferujemy już wersję hybrydową naszego systemu monitoringu konstrukcji dachu. W systemie istnieje obecnie możliwość równoczesnego wykorzystywania dwóch rodzajów czujników: laserowego do pomiaru przemieszczenia liniowego oraz inklinometrycznego do pomiaru przemieszczenia kątowego.

Do realizacji pomiarów w oferowanym dotychczas Systemie Monitoringu WiSeNe® wykorzystywany był jeden typ urządzeń pomiarowych – Laserowe Urządzenia Pomiarowe (LUP). Urządzenia te wykorzystywane były do pomiaru ugięć poprzez bezpośredni pomiar przemieszczeń pionowych punktów na elementach konstrukcji dachu – pomiar zmiany odległości punktów tych elementów od stabilnego podłoża. Pomiar Laserowym Urządzeniem Pomiarowym ma pewne ograniczenia środowiskowe. Są to przede wszystkim: niemożliwość pracy w ujemnych temperaturach oraz dostępność optyczna stabilnego podłoża. Dla wyeliminowania tych ograniczeń do Systemu WiSeNe® wprowadzony został drugi typ urządzenia pomiarowego – Inklinometryczne Urządzenie Pomiarowe [IUP], które działa na innej zasadzie, ale umożliwia pozostanie przy pomiarze przemieszczeń jako podstawowym w systemie monitoringu. W przypadku konstrukcji dachów monitorowane przemieszczenia liniowe – pionowe – wynikają bezpośrednio z ugięcia i mierzone są na ogół w środku rozpiętości elementu konstrukcji. Ugięcie powoduje również zmianę nachylenia monitorowanego elementu, która może być mierzona np. w miejscu „podparcia” za pomocą przemieszczenia obrotowego – zmiany kąta nachylenia. Ponieważ oba przemieszczenia są ze sobą ściśle i jednoznacznie związane – oba wynikają z ugięcia, więc narzucającą się alternatywą dla pomiaru przemieszczeń pionowych jest pomiar kątów obrotu. Poprzez pomiar przemieszczeń pionowych lub kątów obrotu realizowany jest pomiar ugięcia. Do realizacji pomiarów kątów obrotu WiSeNe opracowało i wdrożyło Inklinometryczne Urządzenie Pomiarowe (IUP), wykorzystujące czujnik inklinometryczny wykonany w technologii MEMS. W podstawowym zastosowaniu służy ono do pomiaru kąta obrotu przekroju poprzecznego (zmiany nachylenia) elementu konstrukcji dachu.

© copyright WiSeNe Sp. z o. o. 2019