Zarządzanie ryzykiem przeciążenia konstrukcji dachu

Bezpiecznie…

Niezależnie od założeń przyjętych do zaprojektowania konstrukcji obiektu, nie ma pewności, że ponadnormatywne obciążenia nie przeciążą konstrukcji dachu i tym samym nie zagrożą jej bezpieczeństwu. Najbardziej zagrożone przeciążeniem są wielkopowierzchniowe budynki z płaskimi dachami. Problem ponadnormatywnych obciążeń zmiennych, pochodzących od zalegającego śniegu czy wód opadowych skumulowanych wskutek niedrożności odpływów, narasta z roku na rok wraz ze zmianami klimatycznymi. W zgodnej opinii ekspertów zjawisko to nie jest już anomalią pogodową, lecz nieodwracalnym trendem zmian klimatycznych.

Na szczęście takie zdarzenia mogą być identyfikowane wcześniej, co umożliwia podjęcie działań zapobiegawczych.

Często stosowane pomiary ręczne, oprócz błędów ludzkich (w pobieraniu próbek, pomiarach, zapisie), są co najwyżej oszacowaniem, ponieważ nie wiadomo w jaki sposób zmierzone wartości przekładają się na rzeczywiste obciążenie konstrukcji dachu pokrywą śnieżną.

Ponieważ nie ilość zalegającego śniegu / wody a wielkość ugięcia elementów konstrukcji jest miarą zagrożenia przeciążeniem, to bardzo dobrym sposobem śledzenia stopnia wytężenia konstrukcji dachu pod wpływem obciążeń zmiennych jest automatyczny, laserowy monitoring WiSeNe® mierzący jej ugięcia.

System WiSeNe® posiada wielostopniowy mechanizm powiadamiania o rosnącym zagrożeniu konstrukcji dachu przeciążeniem obciążeniami zmiennymi, co umożliwia podejmowanie we właściwym czasie adekwatnych działań prewencyjnych.

Mając informacje o rzeczywistej odpowiedzi konstrukcji na obciążenia zmienne, nie trzeba „zgadywać” kiedy odśnieżać i wydawać pieniędzy na niepotrzebne interwencje oraz w konsekwencji na naprawy uszkodzonego przekrycia dachu i znajdujących się na nim instalacji. Można efektywnie reagować na zagrożenie przeciążeniem tylko wtedy i tylko tam, kiedy i gdzie jest to obiektywnie potrzebne. Jest to szczególnie ważne, ponieważ samo odśnieżanie może w pewnych okolicznościach doprowadzić do katastrofy wskutek lokalnego przeciążenia konstrukcji.

… ale Oszczędnie

Uwzględnienie Systemu WiSeNe® w procedurach utrzymania budynku pozwala na istotne zwiększenie bezpieczeństwa użytkowania obiektu oraz znaczące oszczędności. Inwestycja w System WiSeNe® może zwrócić się nawet w jeden sezon zimowy.

Powrót

© copyright WiSeNe Sp. z o. o. 2019