Edward Antoszkiewicz: +48 608 601 807
Aleksander Gawryś: +48 604 625 265

   System WISENE Roof Monitoring

   Wiarygodność, bezpieczeństwo, oszczędności

   WISENE Roof Monitoring tworzy świat bezpiecznych dachów, informując na bieżąco, wiarygodnie i precyzyjnie o stanie konstrukcji, co pozwala zapobiegać jej przeciążeniu.

   Monitoring konstrukcji dachowych. System monitoringu konstrukcji dachowych, zwiększający bezpieczeństwo użytkowania. Świat bezpiecznych dachów.

   Wiarygodność

   Wykorzystanie metod bezpośrednich pomiarów przemieszczeń pionowych i kątowych do monitorowania odpowiedzi konstrukcji na obciążenia zmienne i zmiany obciążeń stałych. Przemieszczenia pionowe mierzone są Laserowymi Urządzeniami Pomiarowymi [LUP] z zastosowaniem stabilizacji położenia osi optycznej w przestrzeni. Przemieszczenia kątowe mierzone są Inklinometrycznymi Urządzeniami Pomiarowymi [IUP], stabilnymi w przemysłowym zakresie temperatur. Ponad 4'000'000 m2 bezpiecznych dachów, 350 obiektów i 1500 Użytkowników obsługiwanych codziennie.

   Unikalna wiarygodność metrologiczna technologii WISENE wynika z:

    

   Wykorzystania pomiaru wielkości fizycznych wynikających bezpośrednio z ugięcia będącego jedynym mierzalnym stanem konstrukcji, bezpośrednio związanym z jej wytężeniem. Tymi wielkościami są:

   Przemieszczenie pionowe punktu blisko środka rozpiętości monitorowanego elementu konstrukcji, mierzone Laserowymi Urządzeniami Pomiarowymi WISENE [LUP]. Wykorzystany jest pomiar pionowy zapewniający precyzję i niewrażliwość na wszelkie ruchy konstrukcji, z wyłączeniem mierzonego przemieszczenia pionowego!

   Przemieszczenie kątowe punktu blisko podpory monitorowanego elementu konstrukcji, mierzone Inklinometrycznymi Urządzeniami Pomiarowymi WISENE [IUP]. Wykorzystywany jest grawitacyjny pomiar inklinacji niewrażliwy na środowisko.

   Spełnienia warunków metrologicznych, krytycznych dla danej metody pomiarowej

   Warunkiem sine qua non każdego pomiaru optycznego / laserowego, bez względu na położenie osi optycznej, jest stabilizacja jej położenia lub odpowiednia korekcja wyników pomiaru. Laserowe Urządzenie Pomiarowe WISENE [LUP] wykorzystuje stabilizację grawitacyjną położenia osi optycznej (optymalne rozwiązanie, niezależne od jakichkolwiek ruchów czy przemieszczeń monitorowanej konstrukcji), a wynik pomiaru nie wymaga żadnej korekcji!

   Monitoring konstrukcji dachowych. System monitoringu konstrukcji dachowych, zwiększający bezpieczeństwo użytkowania. Świat bezpiecznych dachów.
   Monitoring konstrukcji dachowych. System monitoringu konstrukcji dachowych, zwiększający bezpieczeństwo użytkowania. Świat bezpiecznych dachów.
   Monitoring konstrukcji dachowych. System monitoringu konstrukcji dachowych, zwiększający bezpieczeństwo użytkowania. Świat bezpiecznych dachów.
   Monitoring konstrukcji dachowych. System monitoringu konstrukcji dachowych, zwiększający bezpieczeństwo użytkowania. Świat bezpiecznych dachów.

   WISENE Roof Monitoring = Świat Bezpiecznych Dachów

   Bezpieczeństwo

   Zastosowanie WISENE Roof Monitoring zwiększa bezpieczeństwo użytkowania obiektu, ludzi i mienia oraz bezpieczeństwo prawne

   Zwiększenie bezpieczeństwa ludzi i mienia

   Wynika bezpośrednio ze zwiększenia bezpieczeństwa użytkowania obiektu wielkopowierzchniowego poprzez stały i wiarygodny monitoring stanu konstrukcji

   Zwiększenie bezpieczeństwa prawnego

   Wynika z zastosowania WISENE Roof Monitoring, który w zdecydowanej większości przypadków spełnia wymóg § 204 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dn. 12.03.2009 oraz przesłanki Art. 61 ust. 2 Ustawy Prawo budowlane

   Oszczędności

   Wyposażenie obiektu w WISENE Roof Monitoring pozwala na generowanie znaczących oszczędności operacyjnych przez ograniczenie:

   Kosztów odśnieżania

   Usunięcie zalegającego śniegu z dachu jedynie gdy jest to rzeczywiście konieczne – minimalizacja liczby odśnieżań.

   Kosztów napraw powłoki dachu i urządzeń na nim zainstalowanych

   Każde odśnieżanie powoduje tego typu uszkodzenia.

   Czasu pracy potrzebnego do zarządzania obciążeniami dachu

   Automatyczna i stała kontrola wytężenia elementów konstrukcji dachu.