Polska Izba Konstrukcji Stalowych

Z przyjemnością informujemy, że 1/07/2017 firma  Wisene sp. z o.o. została członkiem Polskiej Izby Konstrukcji Stalowych.

Przynależność do tak szacownej organizacji jest dla nas nobilitacją.

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 - 2020

Numer i nazwa Osi Priorytetowej RPO WM

I Wykorzystanie działalności badawczo-rozwojowej w gospodarce

Numer i nazwa Działania w ramach Osi Priorytetowej RPO WM 2014 - 2020

1.2 Działalność badawczo-rozwojowa przedsiębiorstw

 

Tytuł projektu

Bezprzewodowy i bezobsługowy, "wieczny", system monitoringu wielkopowierzchniowych obiektów budowlanych zgodny z koncepcją IoT (Internet of Things)

 


Nazwa wnioskodawcy: WiSeNe Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Wartość projektu: 3 876 522,50 zł

Wartość dofinansowania: 2 841 980,80 zł

Numer umowy o dofinansowanie: RPMA.01.02.00-14-6207/16-00 

Okres realizacji: 16.06.2016 - 31.07.2018

 

Opis projektu:

Rezultatem projektu będzie wdrożenie zupełnie nowego, innowacyjnego rozwiązania w skali świata, które w pełni odpowiada zapotrzebowaniu zgłaszanemu przez grupę docelową, w postaci inteligentnego systemu monitoringu wielkopowierzchniowych obiektów budowlanych, w tym przede wszystkim obciążenia zmiennego konstrukcji dachu, o następujących właściwościach: bezprzewodowy i bezobsługowy, „wieczny”, o dużej dynamice, odporny na nierównomierne obciążenie, mogący pracować w trudnych warunkach środowiskowych, zgodny z koncepcją loT (Internet of Things).

Projekt zakłada wykorzystanie w systemie monitoringu nie tylko inklinometrów (jako sensorów) i monitorowanie nie tylko konstrukcji dachu budynku. W projekcie wykorzystane zostaną wyniki projektu dofinansowanego w ramach POIG, Działanie 1.4 (nr umowy UDA POIG.01.04.00 14 109/13 03, przede wszystkim:  bezprzewodowy inklinometr cyfrowy i wnioski z jego badań, oraz wynalazek pt. „Sposób monitorowania obciążeń zmiennych konstrukcji dachu”, złożony w UP RP dnia 2015.11.30 za numerem P.415023.

W wyniku realizacji projektu Wnioskodawca wprowadzi na rynek zasadniczo ulepszony produkt, który nie był do tej pory oferowany przez Wnioskodawcę ani konkurencyjne firmy. Innowacyjny w skali świata, bezprzewodowy, bezobsługowy, „wieczny” system monitoringu konstrukcji dachu obiektów budowlanych przyczyni się do zmniejszenia kosztów i poprawy bezpieczeństwa użytkowania obiektów wielkopowierzchniowych, w których zostanie wdrożony.

 

 

Internet of Things

System WiSeNe® szybko dojrzewa. Wykonaliśmy dziesiątki instalacji, zakończyliśmy siedem projektów badawczo-rozwojowych. Ostatnio zintegrowaliśmy nasz System z aplikacją w chmurze obliczeniowej. Wkroczyliśmy tym samym na naturalną dla nas ścieżkę rozwoju, jaką jest Internet Wszechrzeczy (IoT). W Systemie połączyliśmy skutecznie technologie: komunikacji bezprzewodowej, fog computing oraz cloud computing tworząc podwaliny IoT. W efekcie zwiększyliśmy niezawodność i funkcjonalność Systemu zapewniając jednocześnie dostęp i przetwarzanie zagregowanych danych z większej liczby Systemów, np. w celu nadzorowania z jednego miejsca wszystkich systemów zainstalowanych w przedsiębiorstwie.

Pierwszy milion!

Z satysfakcją informujemy, że monitorujemy za pomocą naszych Systemów WiSeNe®  obiekty o łącznej powierzchni 1 000 000 m2 konstrukcji dachów.

 

Przyjmując średni kosz odśnieżania na poziomie 3zł za metr kwadratowy, nasi Klienci mogą już zaoszczędzić w sezonie zimowym nawet 10 000 000 zł.

Nowy czujnik

Do  Systemu WiSeNe® dodaliśmy drugie, innowacyjne urządzenie pomiarowe - Inklinometryczne Urządzenie Pomiarowe. Umożliwia ono bezpośredni pomiar przemieszczeń kątowych monitorowanych elementów, w szczególności pomiar kątów obrotu przekrojów poprzecznych elementów konstrukcji.

Wykorzystanie Inklinometrycznego Urządzenia Pomiarowego umożliwia monitorowanie:

  • całkowicie lub częściowo otwartych wiat,

  • pomieszczeń nieogrzewanych (do -20oC),

  • obiektów z niedostępnym lub niestabilnym podłożem,

  • budynków o nieprzyjaznej atmosferze, np. dużej wilgotności, zapyleniu, występowaniu czynników korozyjnych.

Inklinometryczne Urządzenie Pomiarowe jest całkowicie bezprzewodowe, montowane w sposób nieinwazyjny do konstrukcji dachu.

 

Pierwsze zrealizowane instalacje komercyjne w pełni potwierdziły wysokie walory metrologiczne i użytkowe tego urządzenia pomiarowego. 

Zakończone projekty UE

 

W 2015 udało się zakończyć dwa projekty UE:

  1. Działanie 1.4 - Opracowanie inteligentnego systemu monitoringu konstrukcji dachu obiektów budowlanych w firmie WiSeNe sp. z o.o., wartość dofinansowania:  1'147'202,00 zł.
  2. Działanie 8.2 - Wdrożenie systemu B2B automatyzującego procesy biznesowe firmy WiSeNe Spółka z o.o. oraz partnerów biznesowych, wartość dofinansowania: 146'282,36 zł

Nasza strona używa plików cookies (tzw. ciasteczek) w celach statystycznych i funkcjonalnych. Korzystając z tej strony zgadzasz się na ich wykorzystanie.Zaakceptuj