Jumtu struktūru pārslodzes risku menedžments

Drošība…

Neatkarīgi no mērījumiem, kas tiek veikti ēku celtniecības projektēšanas procesos, nav pārliecība, ka lieka slodze nepārslogos jumtu struktūru, tādējādi apdraudot ēkas drošību. Visvairāk pārslodzei ir pakļautas lielas ēkas ar plakaniem jumtiem. Problēma ar normai neatbilstošām mainīgajām slodzēm izriet no sniega vai ūdens uzkrāšanās ūdens aizplūdes ierobežojumu dēļ, turklāt klimata izmaiņu rezultātā šī problēma gadu no gada kļūst aizvien izteiktāka.

Eksperti vienprātīgi uzskata, ka šī parādība vairs nav dabas anomālija, bet gan neatgriezeniska klimatisko pārmaiņu tendence.

Par laimi, šos gadījumus iespējams identificēt laicīgi, ļaujot īpašniekiem veikt profilaktiskas darbības.

Bieži vien manuālie mērījumi, protams, cilvēciskās kļūdas (paraugu ņemšanā, mērījumu vai pierakstu veikšanā) nav labākais novērtējumus, jo nav zināms, kā izmērītās vērtības attiecas uz reālo jumtu struktūru noslodzi, ko izraisījis atlikušais sniegs.

Tā kā pārslodzes risku nosaka nevis sniega/ūdens daudzums, bet gan strukturālo elementu novirze, automātiskais lāzeru WiSeNe® monitorings, kas mēra novirzes, ir ļoti labs rīks, lai noteiktu jumtu struktūru deformācijas pakāpi mainīgo slodžu apstākļos.

WiSeNe® sistēma ir daudzpakāpju mehānisms, kas informē par pieaugošiem jumtu struktūru pārslodzes draudiem, ko izraisa mainīgā slodze. Šī funkcija ļauj pareizā laikā veikt preventīvās darbības.

Ja ir pieejama informācija par struktūru reālo reakciju uz mainīgo slodzi, nav nepieciešams “minēt” pareizo laiku, kad notīrīt sniegu un tērēt līdzekļus nevajadzīgām aktivitātēm un ar to saistītiem jumtu segumu remontdarbiem vai ierīkojumiem.

Tādējādi iespējams efektīvi reaģēt uz pārslodzes draudiem tikai gadījumos, kad un kur tas ir objektīvi nepieciešams. Tas ir īpaši svarīgi, jo noteiktos gadījumos sniega tīrīšana pati par sevi var izraisīt nelaimes.

… un ietaupījums

Iekļaujot WiSeNe® sistēmu ēkas pārvaldības procesos iespējams būtiski palielināt drošību, kā arī gūt izmērāmus līdzekļu ietaupījumus. Ieguldījumi WiSeNe® sistēmā var atmaksāties pat vienas ziemas sezonas laikā.

Atpakaļ

© copyright WiSeNe Sp. z o. o. 2019