Automatyczny monitoring konstrukcji dachu a przeglądy okresowe

Automatyczny monitoring konstrukcji dachu nie zastępuje okresowych przeglądów technicznych obiektu budowlanego, szczególnie tych wymaganych prawem, ale też przeglądy okresowe nie zastąpią automatycznego monitoringu – te działania znakomicie się uzupełniają.

WISENE Roof Monitoring zwiększa bezpieczeństwo użytkowania obiektu budowlanego, szczególnie bezpieczeństwo w okresach opadów, przede wszystkim śniegu.

Ciągłość działania Systemu oraz archiwizacja danych pomiarowych mogą istotnie wspomóc procedurę przeglądów okresowych poprzez wskazanie elementów, którym należy przyjrzeć się uważniej, szczególnie że czasami widoczność konstrukcji dachu jest bardzo utrudniona. Szczególnie interesującym przypadkiem jest możliwość rejestracji stałych wartości przemieszczeń pionowych w odpowiednio długim czasie, czego przyczyną mogą być trwałe zmiany położenia konstrukcji względem podłoża. Czasami trudna może być również ocena stanu konstrukcji bez obiektywnych pomiarów.

WISENE Roof Monitoring dokonuje regularnych pomiarów temperatury, co pozwala zaobserwować jej wpływ na zachowanie się konstrukcji w długim okresie czasu.

Powrót

© copyright WiSeNe Sp. z o. o. 2019