Realizacja monitoringu konstrukcji dachu w obiekcie

Właściwości systemu monitoringu konstrukcji dachu w obiekcie – Systemu WiSeNe® – są efektem synergii dwóch podstawowych komponentów:

  • Projektu Realizacyjnego, wykonanego przez projektanta danego obiektu lub konstruktora mającego odpowiednią wiedzę na temat jego konstrukcji,
  • oraz warstwy fizycznej (sprzętowej) Systemu WiSeNe®.

W Projekcie Realizacyjnym określane są podstawowe parametry implementacji Systemu WiSeNe® w obiekcie. Przede wszystkim wskazywane są miejsca na elementach konstrukcji, których przemieszczenia mają być mierzone (Punkty Monitoringu), oraz wartości ich dopuszczalnego przemieszczenia / ugięcia pod obciążeniem zmiennym.

Warstwę fizyczną Systemu WiSeNe® w obiekcie tworzy wyznaczona liczba urządzeń pomiarowych (specjalizowanych dalmierzy laserowych) połączonych w sieć radiową, pracującą pod nadzorem Urządzenia Centralnego.

Projekt Realizacyjny jest integralną częścią Systemu WiSeNe® w obiekcie. Warstwa fizyczna Systemu WiSeNe® realizuje praktycznie w obiekcie Projekt Realizacyjny projektanta / konstruktora.

Powrót

© copyright WiSeNe Sp. z o. o. 2019