Wiarygodny pomiar wytężenia konstrukcji dachu – pomiar ugięć i przemieszczeń pionowych

Do automatycznego monitorowania zagrożenia konstrukcji dachu przeciążeniem można wykorzystać albo ugięcia (bezpośredni pomiar przemieszczeń pionowych, np. laserowy) elementów konstrukcji dachu albo naprężenia w elementach konstrukcji dachu (pomiar odkształceń, np. tensometryczny).

W typowych układach konstrukcyjnych ugięcia dają bardziej wiarygodny obraz wytężenia konstrukcji niż naprężenia. Są one miarą zdecydowanie odporniejszą na niedoskonałości i niejednorodności materiałowe, konstrukcyjne czy wykonawcze. Są również jednoznacznie, w sposób oczywisty i zrozumiały związane z wytężeniem elementów; są wielkościami występującymi explicite w projekcie konstrukcji.

Ugięcia określane są w naszym Systemie poprzez laserowe pomiary przemieszczeń pionowych elementów konstrukcji, wykonywane przez innowacyjne, całkowicie bezprzewodowe urządzenia pomiarowe, mocowane bezpośrednio do tych elementów.

Zastosowane w naszym Systemie rozwiązania zapewniają wysoką wiarygodność pomiaru ugięć a także bardzo małą inwazyjność oraz wyjątkową prostotę jego instalacji, rozbudowy czy modyfikacji.

Powrót

© copyright WiSeNe Sp. z o. o. 2019